โปรโมชั่น

โปรโมชั่น8

หวยออนไลน์

รายละเอียดโปรโมชั่น

  • แทงต่ำสุดต่อครั้ง 5 บาท
  • แทงสูงสุดต่อครั้ง 3,000 บาท
  • แทงสูงสุดต่อเลข 2,000 บาท

เงื่อนไขโปรโมชั่น

  • เปิดรับแทง 2 วันหลังจาก วันออกผล
  • ปิดรับแทง 15:20 (ในวันออกผลรางวัล)
  • ออกผล วันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจเพียงผู้เดียว โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง/หยุด และ ยกเลิก